Offentlig eller privat städ

Vi på Förenade Service har lång erfarenhet av lokalvård både inom den offentliga och privata världen. Vi kan alla delar för ett väl utfört uppdrag: effektiv planering, välplanerad uppstart, tydlig organisation, välutbildad personal, hållbara och effektiva metoder samt miljövänliga och modern ergonomisk utrustning.

Vi är trippelcertifierade enlig ISO 9001:2015 14001:2015 och ISO 45001:2018

Home service

 

Effektiv planering utifrån dina behov

För oss är det viktigt att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och tydliggöra för dig och våra medarbetare vad som skall göras var, när och hur. Detta ligger till grund för vår genomförandeplan.
Utifrån ditt rengöringsbehov kan vi planera städning och insatser för ett optimalt städresultat. Tillsammans tar vi fram vilken kvalitetsnivå ni behöver och hur ofta den ska uppnås.
Behovet styr alltid den städning vi utför, vid varje tillfälle. Och vi ser alltid till att resultatet uppfyller den städkvalitet och målbild som vi har kommit överens om.
Vi skapar även en årsplanering i samråd med dig, där vi planerar in periodiska städ insatser som storstädning, golvvård och fönsterputs. Vi planera arbetet så att det inte påverkar din dagliga verksamhet.

En välplanerad uppstart – nyckeln till ett bra samarbete

Att en lyckad uppstart är grunden för ett väl utfört uppdrag. Därför lägger vi lägger alltid ner mycket resurser i uppstarten av nya uppdrag.
För varje uppdrag skapar vi en unik arbetsinstruktion, tillsammans med er. Den innehåller vad som ska städa, var, när och hur. Instruktionen upprättas utifrån era instruktioner, krav och övriga önskemål i avtalet.

Vi har organisationen och personalen

Vi har en mycket stark organisation i hela landet. Där vi framför allt vill framhålla våra serviceinriktade och välutbildade lokalvårdare. Alla medarbetare hos oss har en tydlig roll och med den en gedigen städutbildning för att utföra den.
Den operativa chefen (OPC) är vår ytterst ansvarig för kontraktet i sin region. Hen ansvarar för att allt blir rätt från uppstart, utförande och avslut. Finns alltid tillgänglig under kontorstid på telefon och e-post.
Driftcontroller är stödfunktion till all drift av uppdrag och säkerställer att utförandet sker i kontraktet enlighet med uppsatta krav och kvalitetsmål. Driftcontrollern har en viktig roll i uppstarten och även i det löpande arbetet med uppdraget. Drftcontroller har en tydlig överblick över inköp, mål och planer som rör avtalet. Sköter administrativa frågor gällande kontraktet och finns alltid tillgänglig på kontorstid.
Serviceledaren/arbetsledaren är vår chef för det dagliga utförandet av uppdraget. Serviceledaren har direkt kontakt med er, ser till att medarbetare finns på plats med rätt kunskap och utbildning. Tillsätter och introducera vikarier och utför kvalitetsuppföljningar. Serviceledaren finns där för er skull och är alltid behjälplig.
Gruppledaren hjälper serviceledaren med att fördela arbetet bland medarbetarna och finns tillgänglig ute hos dig som kund. Gruppledaren utför egenkontroller av vårt arbete samt hanterar eventuella avvikelser.
Lokalvårdaren är vår viktigaste resurs i utförande av uppdraget. Antalet medarbetare baseras på era behov. Samtliga medarbetena har utbildning utifrån era krav. Vi gör ingen skillnad på en hel, del eller vikarieanställd, alla har samma kunskap. Vår stora flexibilitet för att tillgodose olika krav och behov, gör att arbetet hos er påverkar den dagliga verksamheten minimalt till och med förbättrar den.

Alltid välutbildade medarbetare

För att upprätthålla den kvalité på våra tjänster som vi garanterar utbildas vår personal internt i vår yrkesskola. Yrkesskolan tar lär ut hur man skall städa, upprätthålla en hög servicegrad, kvalitets tänk, arbetsmiljö kemikaliehantering och at hantera maskiner. Vid en uppstart går vi även igenom hur arbetet i era lokaler och fastigheter ska genomföras i detalj. Där tar vi upp städmetoder, vad skall städas när, material, rutiner, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och risk för smitta.
För att säkerställa att personalen förstår säkerhetsfrågor och arbetsinstruktioner genomgår alla våra medarbetare språktest hos oss innan anställning.

Hållbara städmetoder för hygieniska lokaler

All städning som vi utför bidrar till rena och fräscha lokaler, fria från damm och allergener. Samtidigt utför vi vårt arbete med minsta möjliga slitage på ytmaterial och inredning.
Vi vill alltid arbeta med ett stort miljötänk, med mindre och snällare kemikalier samt att minska på vattenanvändningen, vi utför städningen av golv i huvudsak med torra eller lätt fuktiga moppar. Detta kombinerar vi med fläckborttagning och golvvård, när det behövs. Målet är att hålla golvets skyddsbehandling intakt och minimera kostnader för golvvård.
Torra metoder minimerar även risken för bakterietillväxt på golv och inredningsytor. För att säkra en god hygien använder vi endast en mopp eller duk per lokal samt färgkodat material.
För att stoppa smutsen vid dörren börjar vi alltid med entréerna, och under vinterhalvåret städar vi dessa flera gånger under en dag. WC städas enligt modellen ”från rent till smutsigt” (spegel, handfat, wc, golv). Vid perioder av smittspridning använder vi oss av antiseptiska städkemikalier.

Ergonomisk och miljövänlig städutrustning

Vi har alltid den bästa utrustningen, både för ditt städresultat och för våra medarbetares ergonomi. Rätt utrustning ger ett hållbart resultat. Samtliga kemikalier som används i den dagliga lokalvården om behov finns är miljömärkt. Dukar och moppar är svanen märkta. Skaft ergonomiskt godkända och alla maskiner CE märkta och återvinningsbara.

Vi ser fram mot att visa vad vi kan hos er.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa till oss på
telefon: 040-601 81 50

Skicka e-post