Fastighetsservice

Vi har specialiserat oss på att ta hand om värdet av fastigheten genom att sköta om ute och innemiljö. 

Fastighetsservice Förenade Service
 

Oavsett om det handlar om fastigheter som tillhör ett företag, en organisation eller en bostadsförening, så tar fastighetsdriften både tid och energi i anspråk. Vi har specialiserat oss på att ta hand om värdet av fastigheten genom att sköta om ute och innemiljö.  Vi kan även samordna den tekniska förvaltningen om det finns behov av detta. Vi har maskiner och personal  för att sköta såväl grönområden som snöområden, trappstäd underhåll av golvmaterial.  

 

 

Vi erbjuder flera tjänster, som kan plockas ihop till en lösning som passar just er verksamhet eller fastighet:

 • Renhållning och underhåll av yttre områden
 • Renhållning av gångar, gemensamhetsytor 
 • Parkeringsplatser
 • Lekplatser
 • Underhåll och skötsel av grönområden
 • Snöskottning och halkbekämpning
 • Tömning av papperskorgar

 

Inre skötsel:

 • Städning av era lokaler
 • Städning av trapphus 
 • Städning av källare
 • Städning av tvättstugor
 • Fönsterputsning
 • Golv underhåll av trapphus och entréer 
 • Entrémattor
 • Byte av lampor
 • Vaktmästeritjänster

 

Och mycket mycket mer.. 

 

 

 

 
Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa till oss på
telefon: 040-601 81 50

Skicka e-post