Yrkesskolan - en del af ServiceAkademien

Vår yrkesskola - ServiceAkademien -  utgår från individens färdigheter och förutsättningar både i utbildningen och kompetensutvecklingen. Att ta hänsyn till varje medarbetare som en enskild individ har alltid varit en naturlig del av koncernstrategin, och det är tack vare detta som vår personal trivs på företaget.

Service Akademin 


Branschens vedertagna utbildning och handledarutbildning (SRY) utgör basen för Förenade Service Yrkesskola. Utmaningen för vårt och andra företag i branschen, med en stor mångkulturell medarbetarbas och med en relativt svag skolbakgrund, är att SRY i dess nuvarande form tenderar att bli allt för akademisk med ett stort teoretiskt filter (SRY-Kurs) som final.

Vi har därför valt att skapa en likvärdig och förbättrad yrkesutbildning som i första hand fokuserar på Handledningen och därmed höjer vi per definition kvalitet till kund.
Samtliga våra elva handledare i Sverige är certifierade SRY-handledare och kan utfärda yrkesbevis samt göra validering i SRY-bas enligt OCN-metoden.

 

Sveriges bäst utbildade FM-företag

I vår egen Yrkesskola utbildas personalen i de kunskaper och färdigheter som krävs för den specifika arbetsplatsen. Kunskapen kan därefter tillämpas självständigt. Det kallar vi kompetens.

Hämta vår broschyr om yrkesskolan

Förenade Service sammarbete

Kontakta vår HR chef

Har du frågor om utbilding är du välkommen att kontakta HR Chef Anders Lang Telefon: 0736-888 048

Skicka e-post