Visselblåsarfunktion

Så fungerar den

Förenade är ett ansvarsfullt företag som vill säkerställa en korrekt och professionell drift, och vi vill få veta om några oegentligheter förekommer i vår organisation. För detta ändamål har vi skapat en visselblåsarfunktion där anställda, kunder och samarbetspartners kan rapportera olämpliga förhållanden – även anonymt.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till den direkta och dagliga kommunikationen i Förenade om överträdelser och otillfredsställande förhållanden.