Värdegrund

Våra värderingar är vårt fundament och vi eftersträvar alltid att handla i enlighed med dessa värderingar.

Värderingarna utgör ramarna för alla de tilltag vi gör i utvecklingssyfte, och hjälper oss att lösa arbetsuppgifterna på ett kreativt och framtidsinriktat sätt. De definierar även vårt beteende gentemot våra kunder och andra samarbetspartners. Därför är det viktigt för oss att förankra kärnvärderingarna som en vital del av företagskulturen i hela Förenade Service.

Närhet till kunden

För oss innebär närhet till kunden att vi upprätthåller en kontinuerlig kontakt, och att vi lyssnar på våra kunders önskemål. Vi skapar närhet genom att se till att finnas till hands när våra kunder behöver oss. Vi lär känna våra kunders verksamheter, för att kunna komma med förslag på nya lösningar och på detta sätt göra det lättare för er att fokusera på era egna kärnkompetenser.

Öppenhet och närhet till kunden är nyckelord i servicebranschen. Vi är alltid öppna när det gäller att berätta för våra kunder vad vi kan - och vad vi inte kan. På detta sätt skapar vi förutsättningar för att arbeta som ett team tillsammans med våra kunder, och kan tillsammans uppnå ett optimalt slutresultat. Ju närmare vårt samarbete med er som kund är, desto snabbare kan vi uppfylla era önskemål.

Närhet till medarbetaren

Som serviceföretag är vi väl medvetna om att våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid tät kontakt både medarbetarna emellan och mellan varje medarbetare och dennes ledare. Närhetsprincipen har visat sig resultera i ökad arbetsglädje och trivsel på jobbet. Samtidigt säkrar kontakten även en löpande uppföljning på kvaliteten hos de tjänster våra medarbetare levererar till er som kund.

Vi satsar även på en gedigen och bred medarbetarutbildning, inte bara i användningen av arbetsredskap och produkter, utan även inom bland annat ergonomi. På så sätt hoppas vi minimera riskerna för förslitningsskador bland medarbetarna.

Närhet till omvärlden

Att arbeta för ökad integration och en arbetsmarknad för alla är en naturlig del av vårt samhällsansvar. Vi har under många års tid samarbetet med arbetsförmedlingar om integrationsprojekt, där grundtanken är att arbetsmarknaden ska kunna erbjuda alla en plats, oavsett om du är sjuk, handikappad eller av annan etnisk och språklig bakgrund.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa till oss på
telefon: 040-601 81 50

Skicka e-post