Policy mot korruption, muta och bestickning

Forenede Koncernen vill vara en transparent och pålitlig partner som agerar med en hög grad av integritet och trovärdighet. Vi vill skicka en tydlig signal, internt som externt, att vi har nolltolerans mot korruption.

Policy mot korruption, muta och bestickning

Hämta svensk utgåva av Forenede Koncernens Policy mot korruption, muta och bestickning här