Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhetsarbetet är en av grundstenarna i Förenade Service affärsidé där vi tar ansvar för miljön, både som leverantör, arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vårt mål är att vara ett av de ledande företagen i branschen när det gäller miljö och hållbarhetsarbete.

Förenade Service miljöhänsyn

Förenade Service har utarbetat ett miljöledningssystem med tillhörande åtgärdsplaner med syftet att nå uppsatta miljömål och minimera den negativa miljöpåverkan. Modellen nedan visar strukturen för vårt miljöarbete. Riktlinjer och rutiner är integrerade i vårt gemensamma verksamhetssystem som uppfyller kraven för både ISO14001 och ISO9001.

Miljö Förenade Service

 

Våra övergripande mål

Förenade Service skall alltid använda sig av miljöanpassande metoder, maskiner och produkter detta säkerställs genom vår centrala inköpsfunktion. Genom god planering och logistik alltid se till att transporter minimeras och genomförs på sådan sätt att den yttre miljön påverkas minimalt. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar ur miljösynpunkt för kunder, medarbetare och vår omvärld. Genom en tydlig dialog skall vi göra våra miljömål kända för såväl kunder som medarbetare.

Förenade Service konkreta mål är följande

  • 100 % av inköpen av städmaterial (microdukar och moppar) skall vara miljömärkta.
  • Samtliga inköp av rengöringsmedlen skall vara 85 % miljömärkt.
  • Hygienmaterial (toalettpapper, handdukspapper) skall vara av minst 70 % återvunnet material.

 

LADDA NER: Hållbarhetsarbete 2020

Hållbarhetsarbete 2020

 

 

Miljöledningssystem

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftningen och andra miljörelaterade regler följs och att verksamheten ständigt förbättras och ger minimal påverkan på miljön.

Hållbarhetsrapport koncernnivå

För hela Forenede Koncernen vill vi att dom tjänster vi utför skall ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Detta sker genom att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare i arbetsmiljö, städ- och arbetsmetoder, användning och hantering av miljömärkta och klimatvänliga rengöringsmedel och utrustning.

Koncernens mål är att öka mängden miljövänliga rengöringsmedel.
Andelen miljömärkta rengöringsmedel som användes under 2020 var 60 %. Under 2021 steg den siffran till att vara 80 %, samtidigt sjönk antalet produkter i rengöringssortimentet från 115 till 14 produkter.
Vi ser det som viktigt att kunna skala ner vår kemikalieanvändning för att på bästa sett kunna värna och skydda om miljön.

ISO CERTIFICERAT FÖRETAG

Förenade Service är idag trippelcertifierade på alla verksamheter i Sverige enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Har du frågor om miljö

Du är välkommen att kontakta Miljöledningsansvarig / Miljöstrateg Linnéa Leisten Bergman på telefon: 0736 888 086 eller via e-post.

Skicka e-post