Kvalitet är en del av vår företagskultur

Kvalitet är en grundsten i all verksamhet inom Forenede Service koncernen. Begreppet kvalitet har blivit definierbart tack vare ISO-standarden och de metoder som beskrivs inom INSTA 800 standarden.

förenade service städ

För oss handlar kvalitet om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar, genom att alltid utföra arbetet i överensstämmelse med det avtal som ingåtts. Därför är kontroll och dokumentation, bland annat i form av kvalitetsundersökningar och rapportering, viktiga för oss. På detta sätt kan vi försäkra oss om en konstant kvalitetsnivå, och ni som kund slipper oroa er för de servicefunktioner vi utför för er räkning.

Förenade Service affärsidé är, att utföra leveranser av kundanpassade servicelösningar. Leveranserna skall utgå från kunden och kundens önskemål skall alltid vara i centrum.
Förenade Service skall sträva efter att vara känt och respekterat för hög leveranssäkerhet och kvalitet i branschen och bland sina kunder.

Vi ska:

  • Uppfylla kundens behov, krav och förväntningar, genom att arbetet utförs i överensstämmelse med ingångna avtal. Vi säkrar vår kvalitet genom kontinuerliga kvalitetsuppföljningar. Målet med detta är nöjda kunder som även är en trygghet för oss.
  • Motivera personalen till att vara ansvarsfulla och känna trivsel på sin arbetsplats. Vi uppmanar och uppmuntrar medarbetaren att alltid sträva efter att förbättra kvaliteten i sitt arbete. Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålls och ökas genom samtal, utbildning och träning.
  • Ständigt utveckla och effektivisera arbetsmetoder, produkter och utrustning samt verka för att ett väl fungerande samarbete råder med företagets leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet och leveranstider.
  • Förebygga fel i alla funktioner, så att det på alla nivåer skapas förutsättningar för kvalitetsriktigt arbete.
  • Verksamhetssystemet är företagets naturliga nav i kvalitetsarbetet och det utvecklas löpande. Förenade Service strävar efter att verksamhetssystemet alltid är aktuellt och överensstämmer med gällande lagar och regler och övriga utvecklingen i företaget och omvärlden.
 
  

 

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöcertifikat omfattar kundanpassad lokalvård och kringtjänster.

ISO CERTIFICERAT FÖRETAG

Förenade Service är idag trippelcertifierade på alla verksamheter i Sverige enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om kvalitet eller miljö?

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetsansvarige Anette Siltberg 0736-888 361 eller via e-post: ansi@forenade-service.se

Skicka e-post