En familjeägd koncern

Vi är familjeföretaget där vi sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighed och service. 

Forenede Koncernen huvudkontor

Förenade Service ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag med verksamhet inom såväl facility service som omsorg. Forenede grundades av Peer C. Krogh og har nu, efter dryga 60 år i servicebranschen, utvecklats till ett av Nordens största tjänsteföretag.

Beslutsvägarna är korta och vi är varandra nära i insikten att vårt jobb och våra insatser är till för dig och dina närmaste. Jämför med begreppet börsbolag - med avstånd, vinstmaximering och beslut som tas langt borta med aktieägarnas bästa för ögonen.

Vi är ca. 8.000 medarbetare, och tillsammans betjänar vi några av Sveriges och Danmarks största företag. Vi har även såväl statliga som kommunala organisationer som kunder.

Vi vet att vår viktigaste tillgång är våra nöjda kunder, som är villiga att betala för våra tjänster månad efter månad. Det är bara med våra engagerade medarbetares hjälp vi kan behålla dessa kunder. Därför lägger vi stor vikt vid såväl produktutveckling som medarbetarutveckling och utbildning.

En nordisk servicekoncern

Det har sina fördelar att vara verksam i flera länder - något som vi inom Forenede koncernen är väl medvetna om, och något som vi dessutom drar nytta av dagligen, inom vårt arbete med facility services och omsorg.

Inom äldreomsorgen har man i Sverige kommit långt när det gäller samarbete med privata vårdutförare. Koncernens dotterbolag, Förenade Care AB, med över 2.500 anställda, är nu ett av Sveriges största privata vårdbolag. Förenade Care driver ca 50 verksamheter som innefattar vårdboenden, hemtjänst, medicinsk vård och social omsorg. De erfarenheter som Förenade Care AB har samlat på sig sedan starten 1998, har varit av stor nytta för oss när vi nu något senare har kommit in på den danska marknaden.

Utbytet av erfarenheter länderna emellan fungerar på samma sätt inom facility service. I Danmark har vi nära 60 års erfarenhet av städning och relaterade tjänster, samt den kundservice som ingår i tjänsteleveransen. Detta har bidragit till att vi har fått starkt fotfäste även på den svenska marknaden. Flera av våra kunder uppskattar möjligheten att ha tillgång till samma goda service hos sina svenska verksamheter som hos sina danska.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa till oss på
telefon: 040-601 81 50

Skicka e-post