Auktoriserat serviceföretag

Förenade Service är auktoriserat efter Almega Serviceföretagens auktorisation.

Förenade Service AB är ett Almega Serviceföretagens auktoriserat företag som städar, putsar fönster och utför merparten av de servicetjänster som kan efterfrågas.
Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag och specialserviceföretag. Almega Städföretagen är en av branscherna som ingår i Almega Serviceföretagen tillsammans med FM, Sanering och Hemservice.
I Almega deltar vi aktivt i styrelsearbetet genom FM Bolagen och det för branschen övergripande Serviceföretagen.

Konkurrens på lika villkor

Konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning för en väl fungerande marknad och därför en viktig fråga för både Förenade Service och Almega Städföretagen.

Ingår du ett avtal med Förenade Service, säkrar du att anställda har avtalsenliga villkor.
I videon nedan kan du ta del av det vi inom Serviceföretagen kallar städtimmen och därmed en insikt i vad som ingår i en städtimme. Almega Serviceföretagen erbjuder sina medlemmar en frivillig auktorisation, som syftar till att visa att företaget är ekonomiskt seriöst och vanligen arbetar med egen välutbildad personal. I auktoriseringen granskar förbundet bland annat ekonomisk stabilitet, verksamhetskompetens, miljöaspekter, kompetensutveckling, företagshälsovård och verksamhetens renommé.

Som medlemsföretag har Förenade Service möjlighet att använda auktorisationen som en garanti gentemot kunder och samarbetspartners. Vi är stolta över auktoriseringen, som vi ser som en betydelsefull kvalitetsstämpel.

Almega Serviceföretagen     

Auktoriserat serviceföretag

 

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om arbetsmiljö

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Anders Lang på telefon 0736 - 888 048 eller via e-post

Skicka e-post