Information från Förenade Service med anledning av Coronavirus covid-19

Med anledning av spridningen av Coronaviruset har vi på Förenade Service satt samman en beredskapsgrupp som dagligen följer utvecklingen av Coronaviruset och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer.

 

Kunskapen om viruset är fortfarande begränsad, och ny information tillkommer hela tiden. Besluten som tagits är fattade utifrån en försiktighetsprincip för att värna alla medarbetares hälsa samt minimera påverkan på vår och våra kunders verksamheter. Alla beslut kan komma att uppdateras beroende på utvecklingen, då besluten ändras kommer vi att skicka ut ny information. Grundläggande baserar vi våra beslut på fakta och rekommendationer som vi får från t ex Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig statlig myndighet när det gäller smittskyddsfrågor. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt. På myndighetens hemsida finns frågor och svar om coronavirus covid-19.

Vad göra vid sjukdomssymtom

Vi på Förenade Service uppmanar samtliga medarbetare att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, vara noga med sin handhygien och stanna hemma om man känner sig sjuk, det gäller oavsett om man varit i ett riskområde eller ej.

Medarbetare som har sjukdomssymptom och tror att hen har exponerats för coronavirus ska kontakta vården via telefon 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning och vård. Medarbetare anmäler sig samtidigt direkt till sin närmaste chef.

Medarbetare som inte är sjuk men som tror att hen kan ha exponerats för coronavirus ska kontakta vården via 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning. Kontakta även närmaste chef innan du som medarbetare kommer till arbetet.

Vid konstaterad smitta stannar medarbetaren hemma enligt myndigheter och läkarens rekommendationer.

Förebyggande av smitta/hygienråd

Det finns många sätt att förebygga smitta genom att följa de basala hygienråden: - tvätta händer oftare än vanligt, använda handsprit och se till att använda handskar. Förebyggande åtgärd att innan konstaterat utbrott är även utökande städfrekvenser av kontaktytor. Städning vid ökad risk för smittspridning kräver andra rutiner och ett annat agerande. Se bilaga våra rutiner kring ”förhöjd städinstruktion”.

Bra att tänka på är också:

  • Att inte skaka hand med någon.
  • Undvik resor med publika transporter.
  • Under möten och andra sociala sammanhang håll avstånd, gärna på 1 m

Rutin vid eventuellt utbrott

Förenade Service AB är en del av samhället som påverkas på samma sett som övriga verksamheter i landet och vid ett omfattande utbrott kommer även vi att behöva strukturera om vår verksamhet efter rådande kapacitet.

Vid eventuell smitta eller misstänkt smitta på arbetsplatsen skall en dialog först och främst upprättas med kund och en prioriteringslista skall upprättas enligt avtalsmässiga villkor och utifrån bilaga ”förhöjd städinstruktion”. Här diskuteras även om kunden vill ha utökade frekvenser
Daglig kontakt kommer sedan ske mellan parterna då ny information tillkommer hela tiden och kan ändras ifrån dag till dag baserat på informationen vi får ifrån myndigheterna.

Mer info

Mer info finns på Folhälsomyndigheten.se
Reseinformation med information om vilka områden UD beslutar om avrådan från resor till finns hos www.Folkhälsomyndigheten.se
Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 för allmän information.

 

 

 
Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa till oss på
telefon: 040-601 81 50

Skicka e-post