Att upphandla städtjänster

Vid första anblicken kan det verka vara en enkel tjänst att upphandla städtjänster. Så är inte fallet. Det är mycket du ska tänka på - och det är inte bara priset.

golvtvätt

Prispress och brist på kvalitetskrav är mycket vanligt vid upphandlingsprocessen

Av 1 200 granskade upphandlingar av städtjänster är det 98 % av dessa som har tilldelats till lägsta pris utan att det ställs några kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen! I en bransch som styrs av upphandlingar är det avgörande hur förfrågningsunderlagen ser ut för att göra en sund konkurrenskraftig marknad med sjysta villkor för de anställda. I och med den stora konkurrensen har såväl små som stora företag varit beredda att pressa priserna till det yttersta och detta påverkar även företagens anställda.

Syftet med denna modell för upphandling av städtjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om att köpa städtjänster. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av städtjänster som kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag. 

Hämta gärna nedanstående information från arbetsmarknadens parter, Almega Serviceföretagen, Fastighetsanställdas förbund, Kommunalarbetarförbundet samt i samråd med nätverk Serviceupphandling som består av offentliga upphandlare, leverantörer, myndigheter och konsulenter.

Mer information